border-address-top
Dr. Ilse Cupers
Dr. Lieve Vandersmissen
Zavelvennestraat 91

3500 Hasselt

Tel: 011/26.16.29
border-address-bottom
 • Consultatie
  • Een GMD aangemaakt bij één van ons beiden, geldt ook bij de andere arts.
  • Om lange wachttijden te vermijden, zijn de raadplegingen enkel op afspraak. Deze kan u maken telefonisch of via de website. Uiteraard kan u niet voorzien wanneer u ziek wordt. Bij acute problemen proberen we u zo snel mogelijk verder te helpen.
  • Indien u een afspraak wenst voor 2 personen, gelieve dan ook 2 afspraken te reserveren.
  • Voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak. Hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
  • Er worden geen voorschriften op telefonische aanvraag ( of mail ) afgeleverd. Tijdens de consultatie worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is.
 • Huisbezoeken
  • Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch worden aangevraagd op 011/26.16.29. Huisbezoeken worden gereserveerd voor mensen die te ziek zijn om naar de praktijk te komen of zich onmogelijk kunnen verplaatsen.
 • Wachtdienst
  • Tijdens de week is er een wachtsysteem van 19u 's avonds tot 8u 's morgens.  U kan via het antwoordapparaat op het praktijknummer 011/26.16.29. horen welke arts u in dringende gevallen kan bereiken.
  • Tijdens het weekend ( van vrijdagavond 19 u tot maandagmorgen 8u) kan u beroep doen op de huisartsenwachtpost. Deze is gelegen in "huis 9" naast het Virga Jesseziekenhuis. De wachtpost is bereikbaar via het nummer 011/33.65.33.
  • De apotheek van wacht kan u vinden via http://www.apotheek.be/ of op het  nummer 078/05.17.33. van 22u tot 9 u. 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax